USŁUGI

Home » Services

To robimy specjalnie dla ciebie

PROMOCJA

Dwudziestego o dwudziestej – cykliczne wywiady z polskimi fotografkami, foto edytorkami, foto kuratorkami, projektantkami foto książek oraz z innymi osobami ze środowiska fotograficznego.

Teraz Polskie Fotografki – cykliczna prezentacja  twórczości polskich fotografek, które zajmują się tą profesją zawodowo

– Jestem Fotografką –  cykliczna prezentacja fotografek, dla których fotografia jest pasją i nieodłączną częścią ich życia

Kartka z kalendarza – publikacje przypominające historię i twórczość fotografek z Polski i zza granicy.

– Zbiorowa Wystawa Fotograficzna PWP. – to  wystawa prac fotograficznych fotografek polskiego pochodzenia, które mieszkają w Polsce oraz poza jej granicami. Wystawa ma swoją odsłonę na międzynarodowej platformie fotograficznej Vasa_Project oraz podczas Foto Art Festiwalu w Bielsku Białej w Polsce. Organizowana wspólnie z Partnerami PWP.

– Baza danych PWP. – utworzyliśmy pierwszą w Polsce bazę danych skupiającą w jednym miejscu informacje oraz kontakt do polskich fotografek, foto edytorek, foto kuratorek, projektantek graficznych oraz galerii fotograficznych w Polsce.

WARSZTATY

– Polish Women Photographers Academy – szkolenia, webinary i warsztaty fotograficzne, w których program edukacyjny jest zawsze dokładnie spersonalizowany pod aktualne zapotrzebowanie studentek.

Warsztaty z zakresu m.in.:

- fotoedycja

- podstawy dokumentu

- opowiadanie historii

- selfpublishing

- uważność w fotografii

- podstawy z przygotowania wystawy

- podstawy przygotowania projektu książki

- workflow

– Weekendowe polecenie PWP – cykl w którym systematycznie polecamy książkę, wystawę lub film o tematyce fotograficznej lub prezentujemy zestawienie najważniejszych konkursów fotograficznych i aplikacji o granty na projekty fotograficzne.

LIVE SESSIONS

– W samo południe o książkach  – cykl niedzielnych spotkań live stream o godz. 12:00,  w których rozmawiamy o ciekawych wydawnictwach fotograficznych, w spotkaniach biorą udział autorki fotografki, edytorzy czy projektancki książek

– W samo południe o fotografii  – cykl niedzielnych spotkań live stream o godz. 12:00,  w których rozmawiamy z fotografkami lub foto edytorkami o intersujących wystawach fotograficznych, projektach czy innych inicjatywach z zakresu fotografii.